ข่าวสาร | ความเคลื่อนไหว

ข่าวสาร | ความเคลื่อนไหว


วันแรกพบ ศิษย์อาศรมศิลป์ ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันอาศรมศิลป์ ปีนี้ สถาบันฯ มีน้องใหม่รวมกว่า 50 คน จาก 3 สาขา คือ ศึกษาศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม) มีรุ่นพี่ คณาจารย์ ให้การต้อนรับด้วยคว

กระบวนการฝึกครูคุณภาพพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นที่ 2

สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ จัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ให้แก่ครูผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่2

กระบวนการฝึกครูคุณภาพพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period)

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ จัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ให้แก่ครูผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ขอเชิญร่วมงานระพีเสวนาและจิตตปัญญาศึกษา ประจำปี 2561 | Holistic Learning for Thriving to be Wholesome

การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ | รับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศ

รุ่งอรุณ อาศรมศิลป์ ร่วมโค้ชแกนนำพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรระยอง MARCO ปฏิรูปการศึกษารับ EEC

พื้นที่นวัตกรรมแบบระยองขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า จึงต้องสร้างให้เกิดการจัดการศึกษาใหม่ โดยจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และการพัฒนาครู

สู้เพื่อเด็ก บูรณาการชีวิต พัฒนาชุมชนครูมืออาชีพ กลุ่มโรงเรียนบนพื้นที่สูง

ศึกษาศาสตร์ อาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมประชุมหารือวงพัฒนาชุมชนครูมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยตนเอง กลุ่มโรงเรียนบนพื้นที่สูง จ.แม่ฮ่องสอน

ขอเชิญรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ Arsomsilp Forum 2018: The Consciousness of Place

ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ พร้อมชมนิทรรศการผลงานการออกแบบของคุณ Kashef Mahboob Chowdhury

อาศรมศิลป์ ร้อยใจทุ่งครุ สู่ศูนย์เด็กชุมชน

สถาบันอาศรมศิลป์ ได้ร่วมผสานความถนัดของคนในชุมชนไปพร้อมกับบ่มเพาะนักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ นักศึกษา ครู ศึกษาศาสตร์ , สถาปนิก สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ผู้ประกอบการสังคม ศิลปศาสตร์ ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำงานจริง ผ่านกิจกรรมกระบวนการหลากหลาย

ค่ายเปิดบ้านสถาปัตย์ 61 OPEN HOUSE
9-10 เมษายน 2561

ค่ายเปิดบ้านสถาปัตย์ 61 OPEN HOUSE พื้นที่ที่จะทำให้คุณได้ค้นพบความงาม ความจริง ความคิดสร้างสรรค์ ได้ทำความรู้จักอาชีพสถาปนิกให้มากขึ้น ผ่านพื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

พระสงฆ์เรียนรู้เทคนิคสอนธรรมยุคใหม่ โดยโครงการวัดบันดาลใจ

“อาตมาเป็นทุกข์ ชั่วโมงสอนวิชาพุทธศาสนา เด็กนักเรียนไม่มาเรียน พวกเขาจะรู้ไหมว่า พุทธศาสนาและทุกศาสนา จะช่วยเขาได้ยามชีวิตยาก โลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมาก วิธีใด วิธีไหน จะเข้าถึงใจเด็ก ให้เรียนรู้ธรรมะอย่างสนุกสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ย

Workshop งานวิจัย Smart Modern Green Village โครงการบ้านสถาพร

สถาปนิกและอาจารย์ สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืน และ ทีมงานบริษัทสถาพร เอสเตท จำกัด  จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านที่อยู่อาศัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมยั่งยืน (Green & Sustainable Architecture) ซึ่
1 2 3 4