(พิกัด GPS ที่ 13.6589642,100.4683859)

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่

สถาบันอาศรมศิลป์
เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 02-490-4748-54
สถาบันอาศรมศิลป์
ตั้งอยู่ถนนพระรามที่ 2
ซอย 33(ซอยวัดยายร่ม)

โทรศัพท์

• เบอร์หลัก 02-4904748-54 
• ส่วนกลาง ต่อ 101
• สำนักการประกอบการทางสังคม ต่อ 130-132
• สำนักการศึกษาแบบองค์รวม ต่อ 120 
• สำนักสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม  090 262 3819
• บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด  ต่อ 201, 203
• ห้องสมุด ต่อ 193
• ฝ่ายบัญชี ต่อ 202

โทรสาร

บริษัทอาศรมสถาปนิก 02-490-4742

E-mail

ส่วนกลาง
[email protected]
สำนักการศึกษาแบบองค์รวม
[email protected]
สำนักสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
[email protected]
สำนักการประกอบการทางสังคม
[email protected]
บริษัทอาศรมสถาปนิก
[email protected]

การเดินทาง

รถส่วนตัว

รายละเอียดสำหรับการเดินทาง

จากถนนพระราม 2 เลี้ยวเข้า พระรามที่2 ซอย 33 (ซอยวัดยายร่ม) (ปากซอยเป็น ปั้มน้ำมันซัสโก้) เขามาตามทาง จนพบทางแยก พุทธบูชา 24 ให้ตรงขึ้นมา ข้ามสะพานข้ามคลองตาสุก จากนั้นจะพบ Pinnacle ด้านซ้ายมือ และทางเข้าสถาบันจะอยู่ทางด้านขวามือ

*หมายเหตุ หากมาจากเส้นสมุทรสาคร-ถนนกาญจนาภิเษก ให้กลับรถใต้สะพานขึ้นทางด่วน และเตรียมชิดซ้ายเพื่อออกในทางออกแรกและสังเกต ปั๊มซัสโก้

(พิกัด GPS ที่ 13.659005,100.468369)

สถาบันอาศรมศิลป์
เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 02-490-4748-54

รถสาธารณะ

รถประจำทาง

142 /140 /172ร /
68 /68ก /173ร /101 76 /529ร /558 /
17ร /141 /147ร /105 /76ส

รถไฟฟ้า

สถานีวงเวียนใหญ่
ต่อรถประจำทางสาย 76 /105 / 172ร

รถตู้สาธารณะ

ต.71A อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
(เกาะพหลโยธิน) – การเคหะธนบุรี

รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

เมื่อลงรถที่ป้ายประจำทาง
ปากทางพระรามที่2 ซอย 33
(ซอยวัดยายร่ม) แล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เข้ามาที่สถาบันฯ