สมัครงาน


ชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา

สำนักงานสถาปนิกชุมชน สถาบันอาศรมศิลป์ กำลังมองหาสมาชิกที่สนใจทำงานชุมชน อยากมีส่วนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมาร่วมทีมกับพวกเรา ในตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ/ สถาปนิก/ สถาปนิกผังเมือง

สถาบันอาศรมศิลป์ รับสมัครสถาปนิก (Junior Architect) 2 ตำแหน่ง [ปิดรับแล้ว]

ชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา สำนักงานสถาปนิกชุมชน สถาบันอาศรมศิลป์ กำลังมองหาสมาชิก ที่สนใจทำงานชุมชน อยากมีส่วนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมาร่วมเป็นทีมกับพวกเรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการวัดบันดาลใจ [ปิดรับแล้ว]

กำหนดยุทธศาสตร์ในการสื่อสารงานของโครงการ
/ กำหนดเนื้อหาในการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานของโครงการ
/ บริหารจัดการ Website, Facebook, Official Line ของโครงการให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
/ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพ

รับสมัครผู้จัดการอบรมหลักสูตรโครงการวัดบันดาลใจ [ปิดรับแล้ว]

บริหารจัดการงานอบรมของโครงการ/ประสานงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมร่วมกับวัด ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร
/ติดตามประเมินผลและสรุปผลรายงานการประชุม

รับสมัครสถาปนิก (Junior Architect)(ปิดรับแล้ว)

มีประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี ขึ้นไป สนใจงานด้านชุมชนและการมีส่วนร่วม หากมีประสบการณ์ด้านงานชุมชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสถาบันฯ (ปิดรับแล้ว)

หน้าที่หลัก เลขานุการการประชุมบริหารและสภาสถาบันฯ ประสานงาน และงานธุรการด้านอื่น ๆ

รับสมัคร Design Development (ปิดรับแล้ว)

ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป หรือ ผู้ที่ประสบการณ์ไม่ ถึง 5 ปี แต่สามารถรับผิดชอบนี้ได้ ทำหน้าที่ ทำรายละเอียดแบบ ตรวจคุณภาพแบบก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประชุม ติดตามและควบคุมคุณภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในระหว่างก่อสร้าง

รับสมัคร สถาปนิกโครงการ ( Project architect ) (ปิดรับแล้ว)

ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป หรือ ผู้ที่ประสบการณ์ไม่ ถึง 5 ปี แต่สามารถรับผิดชอบนี้ได้ ทำหน้าที่ ออกแบบสถาปัตยกรรมและควบคุมคุณภาพแบบ
1 2