สมัครงาน


รับสมัคร Design Development

ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป หรือ ผู้ที่ประสบการณ์ไม่ ถึง 5 ปี แต่สามารถรับผิดชอบนี้ได้ ทำหน้าที่ ทำรายละเอียดแบบ ตรวจคุณภาพแบบก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประชุม ติดตามและควบคุมคุณภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในระหว่างก่อสร้าง

รับสมัคร สถาปนิกโครงการ ( Project architect )

ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป หรือ ผู้ที่ประสบการณ์ไม่ ถึง 5 ปี แต่สามารถรับผิดชอบนี้ได้ ทำหน้าที่ ออกแบบสถาปัตยกรรมและควบคุมคุณภาพแบบ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีประจำโครงการ

โครงการ วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับจังหวัด กรณีศึกษา จ.ระยองและ จ.ศรีสะเกษ

รับสมัคร ภูมิสถาปนิก (Junior Landscape Architect)

โครงการวัดบันดาลใจ1 ตำแหน่ง มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะการทำงานกับวัด (คลิกอ่านรายละเอียด)

รับสมัคร สถาปนิก (Junior Architect)

โครงการวัดบันดาลใจ 1 ตำแหน่ง มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะการทำงานกับวัด (คลิกอ่านรายละเอียด)