สถาบันอาศรมศิลป์ รับสมัครสถาปนิก (Junior Architect) 2 ตำแหน่ง [ปิดรับแล้ว]

ชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา

สำนักงานสถาปนิกชุมชน สถาบันอาศรมศิลป์ กำลังมองหาสมาชิก ที่สนใจทำงานชุมชน อยากมีส่วนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมาร่วมเป็นทีมกับพวกเรา

คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม / ผังเมือง หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 1 – 5 ปีขึ้นไป

– เป็นผู้เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ชอบทำงานเป็นทีม สนใจงานด้านชุมชนและการมีส่วนร่วม

(หากมีประสบการณ์ด้านงานชุมชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

– มีการสื่อสารที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดีกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ

– ทำงานอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการตารางการทำงานได้ดี สามารถดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด

สมัครงานออนไลน์หรือส่งใบสมัครและประวัติมาที่

[email protected]
[email protected]
[email protected]

ที่อยู่
สถาบันอาศรมศิลป์ 399 ซ.อนามัยงามเจริญ 25  ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

โทรสาร
02-4904742

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-4904748 ต่อ  136