ต่างประเทศ

ต่างประเทศ


มหาวิทยาลัยชิงหวา Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมมือกัมหาวิทยาลัยชิงหวา ภายใต้กรอบความร่วมมือในการทำงาน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า และจัด Joint workshop ร่วมกัน โดยมีเมืองเก่าสงขลาเป็นฐานการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยโดชิชะ (Doshisha University) ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันอาศรมศิลป์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโดชิชา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ในการดำเนินงานโครงการทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการจัดการศึกษาแบบองค์รวม

Southern Oregon University, School of Education (SOU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น โอเรกอน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศึกษาศาสตร์ การเรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดการศึกษาแบบองค์รวม และการพัฒนาบุคลากร