มหาวิทยาลัยชิงหวา Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน

Beijing 100084, P. R. China

http://www.tsinghua.edu.cn/publish/thu2018en/index.html

Previous
Next

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมมือกัมหาวิทยาลัยชิงหวา ภายใต้กรอบความร่วมมือในการทำงาน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า และจัด Joint workshop ร่วมกัน โดยมีเมืองเก่าสงขลาเป็นฐานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยชิงหวา เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของจีน และมีชื่อเสียงในการจัดการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมเป็นอันดับต้นๆของโลก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์

7 พฤศจิกายน 2561 

Collaboration between civic groups, local institutions and Chinese universities set to bear fruit.

หนังสือพิมพ์ bangkokpost

28 ตุลาคม 2561