สถาบันอาศรมศิลป์

ประกาศผลการประกวดออกแบบ ศิลปะเบิกอัตลักษณ์เชียงคาน
เพื่อปลูกปัญญาสังคม

โครงการสื่อความหมายด้วยศิลปะเพื่อการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ โดยองค์การบริหารพื้นที่พิเศษ (อพท.) เลย และสถาบันอาศรมศิลป์

เปลี่ยนโรงเรียนให้ทันโลก ด้วยการพัฒนาทั้งระบบ

TEP Forum 2019 งานประชุมวิชาการ TEP : Thailand Education Partnership โดยองค์กรเครือข่ายภาคีเพื่อการศึกษาไทย ปีที่ 2

กำหนดการนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารการสมัคร/ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือก/ กำหนดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์/ ประกาศผลสอบ / รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน และชำระเงิน/ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รวมพลังปลุกยักษ์เมืองคอน ตื่น…เพื่อเปลี่ยนแปลง

สนับสนุนชาวเมืองคอนปลุกความยิ่งใหญ่ของเมืองเก่าให้คงอยู่อย่างสง่างามและสมสมัย โดย คณะกรรมการอนุรักษ์เมืองเก่า ภาครัฐท้องถิ่น กลุ่มประชาสังคม และชุมชน ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์

โครงการหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการระยะสั้น “Heritage Boutique Hotel”

อนุรักษ์บ้านเก่ากับการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 (ระยะเวลาหลักสูตร: 3 วัน 2 คืน)

การประกวดแบบศิลปะ เพื่อปลูกปัญญาสังคม : หัวข้อ เบิกอัตลักษณ์เชียงคาน ด้วยศิลปะ 3 มิติ ที่สะท้อนวัฒนธรรมและชุมชน

อพท.พื้นที่พิเศษเลย ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดแบบศิลปกรรม 3 มิติในหัวข้อ เบิกอัตลักษณ์เชียงคาน ด้วยศิลปะ 3 มิติ ที่สะท้อนวัฒนธรรมและชุมชน เพื่อร่วมสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของเมืองเชียงคาน ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 เม

เกาะซิซิลี่ ประเทศอิตาลี ดินแดน “ไตรโลกยพสุธา”

เที่ยวชมดินแดน ที่ได้รับการเรียกขานในหมู่อารยชนโบราณว่า “ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำสามมุมโลก“ หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ดินแดนแห่งพระแม่ธรณีสามขา” (Trinakria) ซึ่งได้มาจากการเป็นสถานที่ตั้งที่อยู่ในจุดกึ่งกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่ถือเป็นจุดบรรจบกันของโบราณรา
1 2 3 18