สถาบันอาศรมศิลป์

แด่ศิษย์ 65

แด่ศิษย์ สถาบันอาศรมศิลป์ หนังสือเนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันอาศรมศิลป์ ครั้งที่ 4 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

กล้วยไม้ แด่ความรักที่มอบให้เพื่อนมนุษย์

กล้วยไม้พันธุ์นี้นอกจากจะอยู่เป็นอมตะแล้วยังถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังได้ด้วย ผมตั้งชื่อกล้วยไม้พันธุ์นี้ว่า “ความรักในเพื่อนมนุษย์”

งานพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันอาศรมศิลป์ 2565

งานพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันอาศรมศิลป์ 2565 | วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 - 12.15 น. | ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารรพินทร สถาบันอาศรมศิลป์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักการประกอบการทางสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักการประกอบการทางสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าในสํานักการประกอบการทางสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าในสํานักการประกอบการทางสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2565

ให้ทุนเรียนครูฟรี! เพื่อสร้างคนระยองรุ่นใหม่ให้เป็นครูระยอง

สนับสนุนทุนโดยมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยและบ.กรีนสปอต จำกัด โดยคุณโชติ โสภณพานิช และความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย จ.ระยอง (RILA) และสถาบันพัฒนาครูระยอง (RTA)
1 2 3 24