ข่าวสารหลักสูตร

ข่าวสารหลักสูตร


ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รับเข้าศึกษาในสถาบันอาศรมศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 ) (เพิ่มเติม)

นักศึกษาใหม่ดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้ แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา 1.ระเบียนประวัตินักศึกษา2.แบบรายงานการตรวจสุขภาพ

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รับเข้าศึกษาในสถาบันอาศรมศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 )

นักศึกษาใหม่ดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้ แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา 1.ระเบียนประวัตินักศึกษา2.แบบรายงานการตรวจสุขภาพ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

สถาบันอาศรมศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์
 ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

หมายเหตุ กรอกแบบฟอร์ม สมัครเรียนออนไลน์ พร้อมส่งไฟล์เอกสารดังต่อไปนี้ มาที่อีเมล admin_holistic@arsomsilp.ac.th 1.รูปถ่าย 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาวุฒิการศึกษา โดยให้ถือเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมาในวันสอบคัดเลือก สมัครเรียนออนไลน์

กำหนดการนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารการสมัคร/ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือก/ กำหนดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์/ ประกาศผลสอบ / รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน และชำระเงิน/ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม จัดกิจกรรม “วัน ผสานสรรพศาสตร์” 25 สิงหาคม 2561 ณ สวนแสงอรุณ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

วันผสานสรรพศาสตร์ 25 สิงหาคม 2561 ณ สวนแสงอรุณ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ความเป็นมา สถาบันอาศรมศิลป์ เกิดจากการประสานประสบการณ์และความมุ่งมั่นของปราชญ์ ผู้รู้ นักการศึกษา สถาปนิกและนักวิชาการจากหลากหลายภาคส่วนที่ต้องการสร้างรุ่งอรุณแห่งการศึกษาใหม่ เป
1 2