ข่าวสาร | ความเคลื่อนไหว

ข่าวสาร | ความเคลื่อนไหว


งานพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันอาศรมศิลป์ 2565

งานพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันอาศรมศิลป์ 2565 | วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 - 12.15 น. | ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารรพินทร สถาบันอาศรมศิลป์

ให้ทุนเรียนครูฟรี! เพื่อสร้างคนระยองรุ่นใหม่ให้เป็นครูระยอง

สนับสนุนทุนโดยมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยและบ.กรีนสปอต จำกัด โดยคุณโชติ โสภณพานิช และความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย จ.ระยอง (RILA) และสถาบันพัฒนาครูระยอง (RTA)

[อาศรมโสเหล่] ในวันที่โลกเปลี่ยน RESILIENT CITIES เมือง+คนที่ต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอด

สถาปนิกชุมและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จัดกิจกรรม อาศรมโสเหล่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพและวิชาการระหว่างบุคลากร ในหัวข้อ Resilient Cities นำโดยอาจารย์ ประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ ประธานสาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ คุณ ธนภรณ์ รว
1 2 3 5