ข่าวสาร | ความเคลื่อนไหว

ข่าวสาร | ความเคลื่อนไหว


ประกาศจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เรื่องการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสถาบันอาศรมศิลป์ อยู่ในกลุ่มที่ 5 กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ

ครูโค้ช” ผู้สร้างเด็กแห่งอนาคต

โครงการ “พัฒนาคนระยอง ให้เป็นครูระยอง” ครูโค้ช” ผู้สร้างเด็กแห่งอนาคตพัฒนาคนระยองให้เป็นครูระยอง สู่จังหวัดจัดการศึกษาด้วยตนเอง สร้างสรรค์นักออกแบบการจัดการเรียนรู้  “บนฐานสมรรถนะ” (Competency based “Content designer and Tark Designer) ที่เท่าท

ประกาศรับสมัคร อาจารย์สาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์

รับสมัคร อาจารย์สาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม หรือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ชุมชน หรือผังเมือง ที่อยู่อาศัย หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง หรือการจัดการมรดกวัฒนธรรม

เปิดรับสมัครหลักสูตร ผู้สร้างโรงเรียนแห่งอนาคต (Who Creates Learning of the Future?)

สร้างสรรค์นักจัดการเรียนรู้ที่เท่าทันสถานการณ์ เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Learning) ผ่านการปฏิบัติงานจริง (Work-Based Learning) และกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (

กิจกรรม Round Table “หลากเรื่องเล่าของเหล่าหยดน้ำ”

” หลากเรื่องเล่าของเหล่าหยดน้ำ “ เมื่อเหล่าหยดน้ำของสายธารการเรียนรู้ทั้ง 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Le

[อาศรมโสเหล่] ในวันที่โลกเปลี่ยน RESILIENT CITIES เมือง+คนที่ต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอด

สถาปนิกชุมและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จัดกิจกรรม อาศรมโสเหล่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพและวิชาการระหว่างบุคลากร ในหัวข้อ Resilient Cities นำโดยอาจารย์ ประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ ประธานสาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ คุณ ธนภรณ์ รว

เปิดโครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ”

โครงการพึ่งตน เพื่อชาติ เกิดขึ้นจากแนวคิดของครอบครัวอยู่วิทยา ที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ และเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

การจัดทำและส่งมอบ Aerosol Box กล่องป้องกันเชื้อ COVID ฟุ้งกระจาย

สถาบันอาศรมศิลป์เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม นำโดย ทีมโมเดล ผลิต Aerosol Box กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายของเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรการแพทย์

ความคืบหน้าในการบริจาคของให้ชุมชนที่เดือดร้อน

คณะทำงานได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารแห้งจากชุมชนเกษตรกรและชาวประมงที่ประสบปัญหาขาดช่องทางจำหน่ายสินค้าจากมาตรการล็อคดาวน์ และได้จัดส่งถึงมือชุมชนที่เดือดร้อน
1 2 3 5