ชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา

สำนักงานสถาปนิกชุมชน สถาบันอาศรมศิลป์ กำลังมองหาสมาชิก ที่สนใจทำงานชุมชน อยากมีส่วนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมาร่วมทีมกับพวกเรา

ในตำแหน่ง :
ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 2 ตำแหน่ง
สถาปนิก (Junior Architect) 2 ตำแหน่ง
สถาปนิกผังเมือง (Urban Design) 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป

• เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ชอบทำงานเป็นทีม สนใจงานด้านชุมชนและการมีส่วนร่วม (หากมีประสบการณ์ด้านงานชุมชนและงานบริหารจัดการจะพิจารณาเป็นพิเศษ)มีการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

• ทำงานอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการโครงการได้ดี สามารถดูแลรับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลากำหนดและบรรลุเป้าหมายของโครงการ

สถาปนิก (Junior Architect)

สำนักงานสถาปนิกชุมชน สถาบันอาศรมศิลป์

2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

•วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปีขึ้นไป

•เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ชอบทำงานเป็นทีม สนใจงานด้านชุมชนและการมีส่วนร่วม (หากมีประสบการณ์ด้านงานชุมชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)มีการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

•สามารถดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลากำหนด

สถาปนิกผังเมือง (Urban Design)

สถาปนิกผังเมือง (Urban Design)

1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
• มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางผังและรายละเอียดอื่นๆภายในโครงการ
• เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ชอบทำงานเป็นทีม สนใจงานด้านชุมชนและการมีส่วนร่วม (หากมีประสบการณ์ด้านงานชุมชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)มีการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
• ทำงานอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการตารางการทำงานได้ดี สามารถดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลากำหนด

ส่งประวัติและผลงานมาที่

e-mail : [email protected] , [email protected]
ที่อยู่ : สถาบันอาศรมศิลป์ 399 ซ.อนามัยงามเจริญ 25 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-490-4748 ต่อ 226
โทรสาร : 02-490-4742