รับสมัคร Design Development (ปิดรับแล้ว)

บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด กำลังมองหาสมาชิก ที่เป็นสถาปนิกรุ่นใหม่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เพื่อมาร่วมทีมกับพวกเรา ในตำแหน่ง

Design Development
2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป หรือ ผู้ที่ประสบการณ์ไม่ ถึง 5 ปี แต่สามารถรับผิดชอบนี้ได้ ทำหน้าที่ ทำรายละเอียดแบบ ตรวจคุณภาพแบบก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประชุม ติดตามและควบคุมคุณภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรมในระหว่างก่อสร้าง

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรม หรือ วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำรายละเอียดแบบและทำประมาณราคาค่าก่อสร้าง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นระบบ มีทักษะในการบริหารจัดการ
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างที่หลากหลาย ทั้งงานอาคารราชการ อาคารพานิชยกรรม อาคารสาธารณะขนาดกลางและขนาดใหญ่
  • ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง กระตือรือร้น อยากสร้างสิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี

ส่งประวัติและผลงานมาที่
[email protected]

ที่อยู่: บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด 397 พระราม 2 ซ.33 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 02-490-4748 ต่อ 133
โทรสาร: 02-490-4742