สมัครงาน


รับสมัคร สถาปนิก (Junior Architect) (ปิดรับแล้ว)

โครงการวัดบันดาลใจ 1 ตำแหน่ง มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะการทำงานกับวัด (คลิกอ่านรายละเอียด)

รับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) (ปิดรับแล้ว)

โครงการวัดบันดาลใจ 1 ตำแหน่ง มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน ลงพื้นเก็บข้อมูล เขียนรายงานสรุป (คลิกอ่านรายละเอียด)
1 2