รับสมัคร สถาปนิกโครงการ ( Project architect ) (ปิดรับแล้ว)

บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด กำลังมองหาสมาชิก ที่เป็นสถาปนิกรุ่นใหม่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เพื่อมาร่วมทีมกับพวกเรา ในตำแหน่ง

สถาปนิกโครงการ ( Project architect )
2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป หรือ ผู้ที่ประสบการณ์ไม่ ถึง 5 ปี แต่สามารถรับผิดชอบนี้ได้ ทำหน้าที่ ออกแบบสถาปัตยกรรมและควบคุมคุณภาพแบบ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรม มีประสบการณ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ทั้งงานอาคารราชการ อาคารพานิชยกรรม อาคารสาธารณะขนาดกลางและขนาดใหญ่
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง กระตือรือร้น อยากสร้างสิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะการออกแบบและเชื่อมั่นว่าการออกแบบที่ดีนั้นสามารถส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารผู้เกี่ยวข้องสามารถมีชีวิตที่ดีและเสริมสร้างให้สังคมดีขึ้นได้

ส่งประวัติและผลงานมาที่
[email protected]

ที่อยู่: บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด 397 พระราม 2 ซ.33 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 02-490-4748 ต่อ 133
โทรสาร: 02-490-4742