สถาบันอาศรมศิลป์ รับสมัครสถาปนิก (ปิดรับแล้ว)

:::: ชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา ::::

สำนักงานสถาปนิกชุมชน สถาบันอาศรมศิลป์  กำลังมองหาสมาชิก ที่สนใจทำงานชุมชน อยากมีส่วนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมาร่วมทีมกับพวกเรา

1.

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม / ผังเมือง หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ  ชอบทำงานเป็นทีม สนใจงานด้านชุมชนและการมีส่วนร่วม (หากมีประสบการณ์ด้านงานชุมชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)มีการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
  • สามารถดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลากำหนด

2.

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม / ผังเมือง หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ชอบทำงานเป็นทีม สนใจงานด้านชุมชนและการมีส่วนร่วม (หากมีประสบการณ์ด้านงานชุมชนและงานบริหารจัดการจะพิจารณาเป็นพิเศษ)มีการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
  • ทำงานอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการโครงการได้ดี สามารถดูแลรับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลากำหนดและบรรลุเป้าหมายของโครงการ

3.

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน 4 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางผังและรายละเอียดอื่นๆภายในโครงการ
  • เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ชอบทำงานเป็นทีม สนใจงานด้านชุมชนและการมีส่วนร่วม (หากมีประสบการณ์ด้านงานชุมชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)มีการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
  • ทำงานอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการตารางการทำงานได้ดี สามารถดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลากำหนด

สมัครงานออนไลน์หรือส่งใบสมัครและประวัติมาที่
[email protected]
[email protected]
[email protected]

ที่อยู่
สถาบันอาศรมศิลป์ 399 ซ.อนามัยงามเจริญ 25  ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

โทรสาร
02-4904742

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-4904748 ต่อ  136