ข่าวสาร | ความเคลื่อนไหว

ข่าวสาร | ความเคลื่อนไหว


One Week Project ทดลองเป็น ทดลองอยู่ อย่างครูเด็กเล็ก

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมกับโรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู และค้นหาความเชี่ยวชาญในตนของนักเรียน

ภาคเอกชนร่วมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์

บริษัท ชนันธร ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมการพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 2 กับหน่วยปฏิบัติการบริการวิชาการ สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์

รศ.ประภาภัทร นิยม รับรางวัลนวัตกรผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านการศึกษาอย่างมีคุณค่า

รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้รับรางวัล Inspirational Innovator 2017 ด้านการศึกษา รางวัลเพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ “ผู้สร้างแรงบันดาลใจและจิตสำนึกที่ดี” ให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย ผ่านการริเริ่ม

ปฐมนิเทศอาศรมศิลป์ 2560 | เปิดหัวใจใหม่สู่ก้าวแรกของการเรียนรู้

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำสถาบันฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 65 คน ของทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาทางศิลปศาสตร์

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์สถาปัตย์ ฯ ณ ถนนวินยานุโยค อู่ทอง สุพรรณบุรี

สถาปนิก นักกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมดำเนินกิจกรรม พัฒนาพื้นที่ อย่างมีส่วนร่วม ใน “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาโบราณสถานโบราณวัตถุเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
1 2 3 4