ประกาศผลการประกวดออกแบบ ศิลปะเบิกอัตลักษณ์เชียงคาน
เพื่อปลูกปัญญาสังคม

โครงการสื่อความหมายด้วยศิลปะเพื่อการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ โดยองค์การบริหารพื้นที่พิเศษ (อพท.) เลย และสถาบันอาศรมศิลป์ ตระหนักถึงปัญหาอันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยว จึงร่วมมือกับชุมชนเชียงคาน ด้านเหนือ ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้สามารถดำรงอยู่และได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนสามารถรักษาสืบสานมรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการพื้นที่ให้มีความน่าสนใจ และน่าเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงเป็นสื่อที่สามารถเชื่อมโยงคุณค่าของชุมชนกับประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และปลูกฝังสำนึกรักษามรดกวัฒนธรรมอันมีคุณค่าของชุมชนแก่ผู้มาเยือน สถาบันอาศรมศิลป์จึงได้จัดการประกวดศิลป์เพื่อปลูกปัญญาสังคม โดยให้แนวความคิดไว้ 5 อย่างคือ พญานาค ฮูปแต้ม ดอกเทียนผึ้ง (ผาสาดลอยเคราะห์) ไผ่ข้าวหลาม และสีสันของเมืองเชียงคาน

รางวัลชนะเลิศ เป็นผลงานการออกแบบโดย นายณัฐพล สนั่นเอื้อ (รหัสผู้สมัคร เชียงคาน-10)นักศึกษา ปี 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ซึ่งได้ให้ความหมายของงานชิ้นนี้ไว้ว่า “ผลงานนี้เกิดจากการรวมกันของความเป็นเชียงคาน  จากโจทย์ที่ให้มาทำให้นึกถึงสิ่งที่ผู้คนจะมองเข้ามาและพูดได้ว่า นี่แหละเชียงคาน จึงออกแบบเป็นรูปทรงวงกลม ที่ถูกดัดขึ้นมาจากเหล็กที่ดัดขึ้นรูปและทำสีคล้ายไม้ไผ่ข้าวหลามและภายในมีเหล็กที่ขึ้นโครงเป็นรูปพญานาค  พร้อมกับปลายหางพญานาคเป็นเปลวไฟของดอกเทียนผึ้ง ภายในประกอบด้วยไม้ที่สื่อถึงบ้านไม้เก่าเชียงคาน และประดับด้วยกระจากที่มีลวดลายของฮูปแต้ม เมื่อผู้คนได้เข้ามาเห็นผลงานชิ้นนี้จะทำให้สามารถมองแสงอาทิตย์ที่สะท้อมจากแม่น้ำโขงทะลุผ่านฮูปแต้มนี้ได้”

ผลงานนี้  ชนะใจกรรมการด้วยการสื่อความหมายของความเป็นเชียงคานได้ครบถ้วนสมบูรณ์  รวมถึงความลงตัวของการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่สวยงาม สามารถ​ปรับใช้กับพื้นที่เชียงคานได้  และยังสามารถให้ผู้คนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะชิ้นนี้ได้​ ส่งผู้ให้เกิดการสร้างสรรค์​งานศิลปะแบบ interactive art  ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับความเป็นเชียงคาน รวมถึงการผสมผสานของวัสดุเพื่อการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของเชียงคานได้เป็นอย่างดี

ในขั้นต่อไปทางทีมงานผู้จัดประกวดจะทำงานร่วมกับเจ้าของผลงานในการนำผลงานไปปรับปรุง  เพื่อการใช้งานและการติดตั้งอย่างเหมาะสมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง