ปี: 2560

ข่าวสาร | ความเคลื่อนไหว

เล่นสร้างปัญญา Play – Power – Participate สนามเด็กเล่นแห่งดอยสูง

โปรเจกต์ออกแบบเครื่องเล่นของนักศึกษาสถาปัตย์ฯ ปี1 และปี2 ที่เดินทางไปทำ (ของเล่น) จริง ณ โรงเรียนบ้านแม่ลิด จ.แม่ฮ่องสอน