ปฐมนิเทศอาศรมศิลป์ 2560 | เปิดหัวใจใหม่สู่ก้าวแรกของการเรียนรู้

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำสถาบันฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 65 คน ของทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาทางศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม)

เริ่มต้นด้วยกิจกรรมวิถีมงคลธรรม นำสิ่งที่เป็นมงคลสู่สุดเข้าสู่จิตใจของตนเอง ด้วยการ สวดมนต์ทำวัตรเช้า รับฟังเสียงบทสวดมนต์ที่เปล่งออกมาจากความตั้งใจของตนเองที่จดจ่อ และรู้สึกตัวในช่วงขณะหนึ่ง เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสสิ่งที่เรียกว่า ความสงบและเบิกบานขึ้นภายในจิตใจของตนเองไปพร้อมๆ กับมวลมิตร

รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนนักศึกษาใหม่ด้วยความยินดี พร้อมเป็นผู้นำพาให้นักศึกษาใหม่และคณาจารย์ทำกิจกรรมแรกร่วมกัน กิจกรรม Core Reflection เปิดหัวใจทำความรู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง  สัมผัสและสื่อสารกันด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์  ดั่งวลี ที่ว่า “เห็นคนอื่น ฟังคนอื่น แล้วได้ยินตัวเอง”

เปิดหัวใจทำความรู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

จับคู่เพื่อนเพื่อการสนทนาผ่านสายตาข้างซ้าย สื่อสารผ่านกาย ปิดวาจาซึ่งทำให้ทุกคนพบความรู้สึกผ่านใจโดยตรง แต่ละคนได้สะท้อนความรู้สึกอย่างหลากหลาย ทั้งรู้สึกอาย รู้สึกอยากยิ้ม สุขใจ ยินดี ขอบคุณที่ได้พบกัน ฯลฯ

บอกเล่าด้วยการสะท้อนให้เพื่อนในกลุ่มใหญ่ได้รับฟัง มีความสุข และรู้สึกอบอุ่นไปด้วยกัน  ต่อจากนั้นกิจกรรมจึงดำเนินต่อไปด้วยการ เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้เล่าเรื่องราวของตนเอง คนละ 4 นาที เรื่องราวดี ๆ สิ่งประทับใจ จึงเริ่มเดินทางสู่กัน ทุกคนต่างใช้ห้วงเวลาอันสำคัญนี้รับฟังเรื่องราวของกันและกันอย่างลึกซึ้ง

“ได้คุยกับพี่แข ซึ่งเป็นทั้งคุณครูและคุณแม่  พี่เขามีวิธีการสร้างความสุขให้ตนเองด้วยการให้เวลาอยู่กับครอบครัว และนักเรียนที่ตัวเองดูแล  เวลาที่มีความสุขกับลูกคล้าย ๆ เวลาที่อยู่กับเด็ก ๆ ฟังแล้วทำให้ได้กลับมามองความรู้สึกของตนเองเลยว่า ทั้งความสุขและเวลาของเรานั้นก็อยู่ที่เด็ก ๆ เพราะเรายังไม่มีครอบครัว จึงพยายามอ่านหนังสือที่ดึงสติตัวเองเพื่อเติบเต็มความสุขทั้งตัวเราและเด็กที่เราสอนให้เพิ่มพูน”

“น้องแตงโมเป็นครูนาฏศิลป์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเป็นครูอนุบาล อยู่กับเด็กเล็ก ๆ พูดคุยแล้วประทับใจ 2 สิ่งในตัวน้อง สิ่งแรกรู้สึกว่าน้องเป็นคนจิตใจดี ยิ้มในแววตา เห็นความเสียสละ เพราะน้องต้องละวางวิชาชีพครูนาฏศิลป์ที่เรียนมาตั้งแต่มัธยมจนจบปริญญา เพื่อมาดูแลเด็กปฐมวัย ทำให้ได้ย้อนกลับมามองตัวเอง ว่า การเปลี่ยนแปลงเสียสละบทบาทหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ นั้นเราก็ควรจะปฏิบัติ ได้ถามและตอบตัวเองในทันทีเช่นกันว่าเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร รู้สึกขอบคุณที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้”

“ได้คุยกับ น้องฟล๊อง มาจากชุมพร ซึ่งพาตัวออกเดินทางไกลบ้านมาเพื่อที่จะเรียนรู้และแสวงหาคำตอบบางอย่างในชีวิต พกพาความตั้งใจเติมกำลังเพื่อจะเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี ไปพร้อม ๆ กับการค้นหาอะไรบางอย่างในชีวิต คุยแล้วทำให้ตัวผมได้สัมผัสความกล้าเผชิญ กล้าตัดสินใจที่จะทดลองชีวิต เขาพูดด้วยความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองได้ทดลองระหว่างทาง ทำให้ผมได้ย้อนถามตนเองและเริ่มบอกกับตัวเองว่า เราต้องปลดตัวเองออกจากความกลัวได้แล้ว กล้าเผชิญและนำพาตนเองสู่การแสวงหาสิ่งแท้จริงเสียที 4 นาทีของกิจกรรมนี้มีค่ามากครับ”

กิจกรรมนี้ทำให้ทุกคนได้รับโอกาสจากเพื่อนที่รับฟัง  และขณะเดียวกันก็ได้ให้โอกาสเพื่อน โดยเราเป็นผู้รับฟัง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหนทางแห่งการสร้างและบ่มเพาะความสัมผัสให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

5 ฐานการเรียนรู้ เรียนรู้ด้วยหัวใจ

กิจกรรม walk rally  5 ฐานการเรียนรู้  ในสถาบันฯ โดยมีรุ่นพี่  ทั้งศิษย์เก่า – ปัจจุบัน คอยให้การต้อนรับประจำฐาน  พารู้จักสิ่งต่างๆ ที่มีความหมายและความสำคัญ ในสถาบันแห่งนี้  เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน กลั่นกรองความรู้สึกนึกคิด จากสิ่งที่ได้รับรู้และสัมผัสออกมาเป็น บทเพลง  5 บทเพลง สุดประทับใจ จากน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย เพลงอาศรมศิลป์บ้านใจ  หยุดเวลาเรียนรู้ที่อาศรมศิลป์  อาศรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ อาศรมศิลป์มากกว่าใส่ใจ  แผ่นดินทองอาศรมศิลป์   ทำให้ทั้งคณาจารย์และรุ่นพี่ ที่รับฟังรู้สึกยินดี เบิกบานใจ มีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม  ทำให้ทุกคนรู้ว่า การเรียนรู้ด้วยหัวใจ จะนำพาเราไปพบกับความสุขและความสุขเหล่านี้ได้มาจากการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจ ด้วยกระบวนการสื่อสารที่สร้างสรรค์  อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการอยู่ร่วมกัน เพราะเราได้ใช้หัวใจเป็นตัวเบิกนำชีวิต ซึ่งเป็นเหตุของการทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างเป็นองค์รวมได้ตั้งแต่วันแรกที่พบกัน  นำพาให้สถาบัน แห่งนี้สามารถงอกงามดั่งปณิธานที่ว่า สถาบันอาศรมศิลป์รุ่งอรุณแห่งอุดมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยหัวใจ