บริการวิชาการ

ปริญญาตรี

The Khaung resort เดอะข่วง แม่ออน รีสอร์ท : รีสอร์ท บนวิถีล้านนา

Project ออกแบบบ้านพักตากอากาศ เดอะข่วงแม่ออน รีสอร์ท - ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ครูปฐมวัยเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจคนแรกในชีวิต และเป็นผู้สร้างรากฐานจิตใจที่มั่นคง ให้กับอนาคตของเด็กตลอดไป

ดูเพิ่มเติม

ปริญญาโท

ดูเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลการศึกษา

ดูเพิ่มเติม