เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning

24 วิถีคิดจากนักเรียนรู้ ที่จะสร้างพลังใจในวันที่ชีวิตเปลี่ยนแปลง

หนังสือที่รวบรวมวิถีคิดจากนักเรียนรู้ 24 ท่าน ที่ล้วนเคยเผชิญช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน พวกเขาตั้งคำถาม เรียนรู้ ทบทวน และไตร่ตรองประสบการณ์ต่างๆที่พบเจอ จนค้นพบพลังการเรียนรู้ของตนเองที่ทำให้สามารถยืนหยัดและขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสง่างาม

จัดทำโดย
โครงการพื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะทางปัญญา สถาบันอาศรมศิลป์