หนังสือ

หนังสือ


ถนนเรียนรู้คู่วัฒนธรรม ชุมชนเก้าห้อง ถนนหนองจิก

ชุดการเรียนรู้ โดย ชุมชนเก้าห้อง ถนนหนองจิก นางงาม กลุ่มโรงเรียนภาคีในพื้นที่เมืองสงขลา และสถาบันอาศรมศิลป์

ฟื้นวัด คืนเมือง

หนังสือที่เรียบเรียงเพื่อการเผยแพร่จากผลการวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบทบาทหน้าที่การพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง"

กลยุทธ์ ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง

“ฟื้นวัดคืนเมือง  ฝันเฟื่องหรือเปล่า?” คือคำถามในใจ  และด้วยความอยากรู้กันให้กระจ่างชัดไปเลย  โดยไม่ถามเองตอบเองด้วยความรู้สึก หากแต่ใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาหาคำตอบ ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร คำตอบที่ได้ปรากฏในรายงานผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยร่วมและกลยุทธ์ฟื

บันทึกการเรียนรู้

“บันทึกการเรียนรู้” เป็นการรวมบทความที่เขียนโดย ศ.ระพี สาคริก คุณปู่ ผู้มองเห็นคุณค่าในมนุษย์ทุกคน ซึ่งในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 นี้ ท่านได้มอบหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นของขวัญแก่พวกเราทุกคน

วัดคูเต่า กับก้าวแรกของการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม

วัดคูเต่า กับก้าวแรกของการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม ด้วยแรงใจ ศรัทธา และความเคารพต่อภูมิปัญญาบรรพบุรุษ

ภูมิปัญญากีฬาไทย | More Than Sport

หนังสือคู่มือการออกกำลังกาย จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง สสส. และ สถาบันอาศรมศิลป์ โดย ประยุกต์ศิลปะการต่อสู้ของไทยสู่การออกกำลังกายสำหรับทุกคน โดยครูวิชิต ชี้เชิญ หวังให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในวงกว้างต่อไป
1 2