เกาะซิซิลี่ ประเทศอิตาลี ดินแดน “ไตรโลกยพสุธา”

เที่ยวชมดินแดน ที่ได้รับการเรียกขานในหมู่อารยชนโบราณว่า “ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำสามมุมโลก“ หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ดินแดนแห่งพระแม่ธรณีสามขา” (Trinakria) ซึ่งได้มาจากการเป็นสถานที่ตั้งที่อยู่ในจุดกึ่งกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่ถือเป็นจุดบรรจบกันของโบราณราชอารยธรรม 3 กระแส ทั้งจากทวีปเอเชียในนามของ “อนุเอเชีย” ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา
“อิตาลีภาคเหนือ มีสตางค์ อิตาลีภาคใต้ มีวิญญาณ ซิซิลี มีรากฐานทุกอย่าง” เก่าแก่ ถมทับ ซับซ้อน ทรงเสน่ห์
Ancient – complex – seductive

2562

NOW OPEN | กำลังเปิดรับสมัคร

23 พฤษภาคม 62 - 2 มิถุนายน 62

11 วัน 8 คืน

อัตราค่าบริการท่านละ 130,000 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
อัตราค่าบริการท่านละ 150,000 บาท (พักห้องละ 1 ท่าน)

สนใจทัวร์ ติดต่อ

081-915-8815 Line ID : panumaschayen

081-915-8815 Line ID : panumaschayen

คุณภาณุมาศ (โท)