12 ปี อาศรมศิลป์ | สถาบันการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม เพื่อรับใช้สังคม

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 วันครบ 12 รอบ วันสถาปนาสถาบันอาศรมศิลป์ ชาวอาศรมศิลป์และรุ่งอรุณทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมที่ช่วยกันจัดขึ้นในทุกๆปี กันอย่างอบอุ่นและเรียบง่าย บนวิถีอาศรมศิลป์

เริ่มต้นด้วยมงคลธรรมนำทาง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 9 รูป จากนั้นพวกเราช่วยกันร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day แยกประเภทขยะ ทำความสะอาดทั้งพื้นที่ส่วนตัว-ส่วนรวมภายในสถาบันฯ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจซึ่งเป็นธรรมเนียมของเราในทุกปี ปีนี้เราได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณก้อง ทรงกลด บางยี่ขัน มาเสวนาในหัวข้อ
“แรงบันดาลใจ..ใจบันดาลแรง”

สถาบันอาศรมศิลป์ ขอขอบคุณมิตรไมตรี ความเป็นกัลยาณมิตรจากทุกๆท่าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและจะดำเนินงานให้สมปณิธาน
“สถาบันการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม เพื่อรับใช้สังคม”