งานปฐมวัยสไตล์ญี่ปุ่น

ขอปิดรับลงทะเบียน ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจ ขณะนี้จำนวนผู้เข้าร่วมงานเต็มแล้ว ท่านสามารถติดตามกิจกรรมข่าวสารได้ที่เว็บ https://www.arsomsilp.ac.th/

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION (IAECE)
The 44th Conference of International Association of Childhood Education

มีวินัย รับผิดชอบตนเองได้ สงสัยไหมว่าทำไมเด็กญี่ปุ่นถึงทำได้

ขอเชิญร่วมงานเวทีวิชาการ The 44th Conference of international Association of Childhood Education
“งานปฐมวัยสไตล์ญี่ปุ่น”
จัดโดยสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION (IAECE) จากประเทศญี่ปุ่น
เวทีวิชาการ แลกเปลี่ยน และร่วมทำกิจกรรมกับนักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยจากประเทศญี่ปุ่น และการศึกษาปฐมวัยจากโรงเรียนรุ่งอรุณ ประเทศไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 – วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
ณ สถาบันอาศรมศิลป์ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครนักการศึกษา ครูปฐมวัย
เข้าร่วมเรียนรู้จำนวน 2 วัน (วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566)
ท่านละ 2,200 บาท (รวมค่าอาหารว่าง/กลางวัน และมื้อค่ำ) พร้อมรับเกียรติบัตร
#international Association of Childhood Education

จัดโดย

หัวข้อการนำเสนอในเวทีวิชาการ