อาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก | คนเล็ก เปลี่ยนเมือง D.I.Y.

เวทีเสวนาสาธารณะผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 7 คนเล็กเปลี่ยนเมือง : D.I.Y. 
เผยแพร่
:  3 กันยายน 2558
ผู้ร่วมเสวนา : อาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก

อาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก หนึ่งใน คนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y. สถาบันอาศรมศิลป์ ตัวแทนจากชุมชนริมน้ำจันทบูร เวทีเสวนาสาธารณะผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 7 คนเล็กเปลี่ยนเมือง : D.I.Y. #PublicForum7