เจาะใจ รศ.ประภาภัทร นิยม กับการศึกษาทางเลือก

รศ.ประภาภัทร นิยม หนึ่งในผู้สร้างแรงบันดาลใจ จากสาขาการศึกษา ในโครงการ 10 Voices For Inspiration โครงการพิเศษที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 20 ปี รายการเจาะใจ

"รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้บุกเบิกการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย จนกลายเป็นแม่แบบของการศึกษาแนวนี้ ทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนต้นแบบของการศึกษาทางเลือกกับการเรียนที่แปลก แหวกแนว ไม่มีตำรา เน้นการเรียนแบบบูรณาการจึงทำให้เด็กได้เรียนรู้ สัมผัส จากประสบการณ์จริง ที่สำคัญแนวการสอนของอาจารย์มุ่งให้เด็กเห็นคุณค่าของชีวิตและจริยธรรม มากกว่าหลักสูตรการเรียน"

รายการเจาะใจ ททบ.5
ออกอากาศ 26 สิงหาคม 2553