4D Symposium: อยู่แบบไทย | ไม้ไผ่ วัสดุทางเลือกอนาคต : ธนา อุทัยภัตรากูร

งานมหกรรมความรู้ ( Knowledge Festival ครั้งที่ 3 ) จัดโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สัมมนาเรื่อง “4D Symposium: อยู่แบบไทย” | หัวข้อ “ไม้ไผ่” วัสดุทางเลือกอนาคต โดย ธนา อุทัยภัตรากูร ผู้จัดการโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการออกเเบบเเละก่อสร้างอาคารไม้ไผ่ สถาบันอาศรมศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการทำบ้านดินและการออกแบบโดยใช้วัสดุธรรมชาติ โดยเปิดสอนคอร์สอบรมการทำบ้านดินด้วยตนเองและการอบรม Ecovillage Design Education จัดโดยอาศรมวงศ์สนิท

เผยแพร่เมื่อ 20 เม.ย. 2015