🔥ให้ทุนคนระยองเรียนครูฟรี!!!

 

ปฏิบัติการเป็นครูโค้ชทำงานในพื้นที่จ.ระยอง

– ทุนป.บัณฑิต 20 ทุน

(สามารถเทียบโอนสู่ป.โท ได้)

 

❤️สร้างคนระยองรุ่นใหม่ ที่มีหัวใจความเป็นครู

เรียนเพิ่มเติมความรู้ และพัฒนาต่อยอดให้เป็นครูรุ่นใหม่

เพื่ออาชีพแห่งอนาคตของเด็กระยอง❤️

*เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ*

*- บูรณาการระบบธรรมชาติ วิทยาการและเทคโนโลยี*

*- ภาษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร*

*- บูรณาการสังคมศึกษา*

*- การประกอบการ*

 

🎯เรียน Hybrid platform ในวันเสาร์-อาทิตย์
ปฏิบัติการสอนและจัดกิจกรรมในพื้นที่นวัตกรรมจ.ระยอง

 

📌รับสมัครภายใน 22 มกราคม 2566 นี้เท่านั้น

(จบป.ตรี สาขาเฉพาะทาง ดูคุณสมบัติใน Poster ประชาสัมพัพธ์)

📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 25 มกราคม 2566
📌 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 28 มกราคม 2566
📌 ประกาศ วันที่ 31 มกราคม 2566
📌 รายงานตัว พร้อมลงทะเบียน 1 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

🏆สนับสนุนทุนโดยมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยและบริษัทกรีนสปอตจำกัด โดยคุณโชติ โสภณพานิช

และความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันอาศรมศิลป์ กับ สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย จ.ระยอง (RILA)

และสถาบันพัฒนาครูระยอง (RTA)

 

สมัครที่ https://www.arsomsilp.ac.th/admission/

กำหนดการรับสมัคร

📍
 เปิดรับสมัครวันนี้ถึง วันที่ 15 มกราคม 2566
📍 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 18 มกราคม 2566
📍 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 21 มกราคม 2566
📍 ประกาศผลสอบ วันที่ 25 มกราคม 2566