เล่น ของ สูง

เวบไซต์ : The Cloud
คอลัมน์ : travelogue
เรื่อง : นพรุจ เกาะงาม นักศึกษาสถาปัตย์ปี 2 รุ่นที่ 2 สถาบันอาศรมศิลป์
เผยแพร่ : 23 มีนาคม 2561
ที่มา : https://readthcloud.co/thoughts-13/