หลักสูตรศึกษาศาสตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2561 (รอบที่2)

 • เปิดรับสมัคร (รอบที่2) ​
  วันนี้ – 10 สิงหาคม 2561​
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (รอบที่2)​
  11 สิงหาคม 2561​
 • สอบคัดเลือก (รอบที่2)​
  14 สิงหาคม 2561​
 • ประกาศผลสอบ (รอบที่ 2)​
  15 สิงหาคม 2561​
 • รายงานตัวพร้อมลงทะเบียน​
  15-18 สิงหาคม 2561​