วันแรกพบ ศิษย์อาศรมศิลป์ ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

เพลงสัมพันธ์สร้างสรรค์

มิตรไมตรีแห่งนี้ ไม่รู้ว่ามาจากไหน
สัมผัสจากตรงนี้ ได้เห็นรอยยิ้มสดใส
อยู่ร่วมกันเพื่อนพ้อง พี่น้องสร้างความอุ่นใจ
หาไม่ได้จากไหน ที่อื่นไม่มี

ไม่ว่ามาจากไหน ดั่งเรามีสายใยผูกพัน
ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เกิดแห่งนี้
ฟ้าดินให้เรามาพบกัน ความฝันอยู่ไม่ไกลแค่เอื้อมมือ
เพราะพวกเรานั้นคือ “ศิษย์อาศรมศิลป์”

เรียนรู้ร่วมกันจากธรรมชาติ
สดใสสะอาดต้นไม้สายธาร
มีครูอาจารย์แนะนำแนวทางสู่แสงอรุณ

เสียงเพลงท่วงทำนองคุ้นหู จากบทเพลงดัง “บุพเพสันนิวาส” แต่ถ้อยคำมาจากหัวใจนักศึกษาใหม่ อาศรมศิลป์ ปีการศึกษา 2561 ในงานวันปฐมนิเทศ เมื่อเสาร์ที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา

ปีนี้ สถาบันฯ มีน้องใหม่รวมกว่า 50 คน จาก 3 สาขา คือ ศึกษาศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
ศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม) มีรุ่นพี่คอยดูแลต้อนรับ เหมือนเช่นทุกปีที่งานปฐมนิเทศของเราจะมี
รุ่นพี่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก โดยมีครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษา และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆของสถาบันฯ เป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวก

เริ่มต้นด้วย “มงคลธรรม”

มากกว่าการทำความรู้จักกัน งานปฐมนิเทศถือเป็นวันแรกพบที่นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้สัมผัสกับการเรียนรู้แบบอาศรมศิลป์  เริ่มต้นด้วย “มงคลธรรม” คือการสวดมนต์ร่วมกัน เป็นวิถีการปฏิบัติภาวนา มุ่งหมายใจไปสู่การเรียนรู้ที่ฝึกฝนการขัดเกลาจิตใจตนเองเพื่อพัฒนาปัญญา โดยใช้การ“สวดมนต์” เป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางจิตใจ

ฟังคำครู เรียนรู้ ”วัฒนธรรม”

จากนั้น อาจารย์ธีรพล นิยม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวต้อนรับศิษย์อาศรมศิลป์รุ่นล่าสุดว่า ”สถาบันอาศรมศิลป์ มุ่งสร้างการเรียนรู้ เพื่อเข้าใจตนเองและเข้าใจโลก ที่จะนำไปสู่การงานที่เป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน  ที่นี่เราอยู่ร่วมกันเป็นกัลยาณมิตร ครูอาจารย์จะเป็นผู้อำนวยให้เกิดการเรียนรู้ และนักศึกษาจะช่วยกันสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยมงคลธรรม วัฒนธรรม และสุนทรียธรรม”

วันปฐมนิเทศปีนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรืออาจารย์ยักษ์ ที่พวกรู้จักกันดี ที่สละเวลาจากภารกิจผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร มาอยู่ร่วมในงานและกรุณาให้ข้อคิดกับนักศึกษาใหม่ทุกคนว่า “ผมอายุจะ 65 แล้ว ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักศึกษา เพราะอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และการเรียนรู้ที่อาศรมศิลป์ ก็ไม่เหมือนที่อื่น เพราะที่นี่พวกเราทุกคนเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาเป็นคนเลือกครู และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง” โอวาทของครูทั้งสอง สะท้อนถึง “วัฒนธรรม” อาศรมศิลป์ที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นชุมชน เป็นพี่น้องและผองเพื่อน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิดร่วมลงมือ สร้างการเรียนรู้ และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเป็นวิถีที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น 

สร้างมิตรผูกไมตรี Walk Rally “สุนทรียธรรม”

รุ่นพี่แบ่งรุ่นน้องออกเป็นกลุ่มๆ คละกันทั้ง 3 สาขา  เพื่อทำกิจกรรมที่ได้ทั้งความสนุกสนานและได้สัมผัสกับ “สุนทรียธรรม“ แบบอาศรมศิลป์  โดยทุกกลุ่มได้รับโจทย์จากรุ่นพี่ให้แต่ละคนมองหาสิ่งรอบตัวที่มีคุณค่าและความหมาย หลังจากสื่อสารสะท้อนความหมายของแต่ละคนให้กลุ่มรับทราบแล้ว ให้นำมาสร้างความหมายใหม่เป็นผลงานของกลุ่ม และแต่งเพลงบรรเลงร่วมทีมเพื่อสื่อสารถึงชิ้นงานนั้น  เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมของทุกคน

ปิดท้ายวันปฐมนิเทศด้วยการ “มอบตัวเป็นศิษย์” ที่รุ่นพี่เตรียมพวงมาลัยให้รุ่นน้อง ก้มกราบครูบาอาจารย์ มอบตัวเป็นศิษย์อาศรมศิลป์  ด้วยหัวใจที่พร้อมเรียนรู้และอยู่ร่วมบนวิถีเดียวกัน  คือ มงคลธรรม วัฒนธรรม และสุนทรียธรรม   

พวกเราชาวอาศรมศิลป์ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง

คุยกับนักศึกษาใหม่

“อยากมาเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ถึงคุณค่าของการเป็นครูจริงๆ จากข้างใน และคิดว่าที่อาศรมศิลป์จะทำให้เราได้สัมผัสกับคุณค่านั้น”
สิรญา อินทรครรชิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
“ผมคิดว่าอาศรมศิลป์ไม่ได้เน้นแต่ทฤษฎี แต่ให้เราลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งตอบโจทย์ผม ที่จะได้ลงมือสร้างธุรกิจจริง ได้เป็นผู้ประกอบการจริงๆ ”
นิรุทธ์ สุขโข
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม
“เชื่อว่าที่นี่รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน และมีแนวทางการเรียนรู้ที่ไม่ได้ชี้ตายตัวว่า เราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ คือเขาเคารพในความเป็นตัวตนของเรา ทำให้เรามีความสุขในการเรียนรู้”
จุฑามาศ วัฒนศรี
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ประมวลภาพบรรยากาศ