“ปลูกเรือน ปลูกชุมชน ปลูกชีวิต” ในมหาวิทยาลัยมุงจาก
| นิตยสารสารคดี

นิตยสารสารคดี
ฉบับ เมษายน 2556
ฉบับออนไลน์ https://www.sarakadee.com/2013/04/30/arsom-silp/

แนวทางการออกแบบและก่อสร้างสถาบันอาศรมศิลป์จึงเกิดขึ้นตามปรัชญาของสถาบัน ซึ่งชาวอาศรมศิลป์ต่างมีความเห็นร่วมกันว่า “เราไม่ได้ต้องการแค่อาคาร แต่เราอยากจะสร้างคนและชุมชนไปพร้อมๆ กัน”