“ปั่นสุข” บนพื้นที่สุขภาวะ

เรื่องราวของ 2 สาว ที่ออกเดินทางตามหาพื้นที่ “ความสุข” จังหวัดเพชรบุรี เปิดมุมมองการเดินทางท่องเที่ยว ชมแหล่งความรู้ท้องถิ่น และวิถีชุมชน พบเจอกับเพื่อนใหม่ บนพื้นที่สุขภาวะ เที่ยวเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น ยุคแห่งการอนุรักษ์ย่านเก่าเชื่อมความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรมทางอาหาร เมืองแห่งตำนานบ้านช่างฝึมือประติมากรรมโบราณ เพชรเม็ดงามแห่งภาคตะวันตกของเมืองไทย