Play Video

‘ชีวิต คือ การเรียนรู้’ 
ประโยคง่ายๆ ที่เราได้ยินกันอยู่เป็นประจำ หากแต่การเข้าถึงความหมายของประโยคนี้อย่างถ่องแท้
จนกระทั่งสามารถนำไปใช้ในทุกวันของชีวิตนั้น กลับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

มีคนเป็นจำนวนไม่น้อย ที่ได้ตระหนักถึงความหมายของคำว่า “ชีวิต คือ การเรียนรู้” อย่างแท้จริง
ต่อเมื่อได้พบกับประสบการณ์อันยากจะลืมเลือน หากแต่ในจำนวนคนเหล่านี้ ก็มีจำนวนไม่มากนักที่ใช้โอกาสของการได้สัมผัสกับประสบการณ์เหล่านั้น
เรียนรู้ถึง “คุณค่าแห่งชีวิต” และสามารถขับเคลื่อนชีวิตของตนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

เคยไหมที่เราได้ทบทวนและตั้งคำถามกับปรากฎการณ์ของชีวิต 
ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราเอง หรือ ชีวิตของผู้คนรอบข้าง อาจจะได้คำตอบ  ไม่ได้คำตอบ หรือไม่แน่ใจกับคำตอบที่ได้  

 แท้จริงแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจาก “ชีวิต”  
“การเรียนรู้” ที่แท้นั้น คืออะไร
“การเรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต” เกิดขึ้นได้อย่างไร

 
และในชีวิตคนเรานั้น จะมีวิธีการเรียนรู้ เพื่อเข้าถึงคุณค่าแท้ของชีวิตได้จริงหรือไม่

เรียนรู้จากแนวคิด

ทำความเข้าใจแนวความคิดเรื่อง Holistic Learning (การศึกษาองค์รวม) ผ่านบทสัมภาษณ์ของบุคคลทั้ง 6 คน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตต่อไป

การเรียนรู้เป็นธรรมชาติของมนุษย์

พระไพศาล วิสาโล

ชีวิตที่เป็นปกติ

ประมวล เพ็งจันทร์

เรียนรู้องค์รวมสู่การเปลี่ยนแปลง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช

ชีวิต คือ โอกาสของการเรียนรู้

นายแพทย์ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

เชื่อมโยงกับจักรวาลด้วยงานอาสา

ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ

ระหว่างทางกลับบ้าน

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)

เรียนรู้จาก 'ประสบการณ์จริง'

ทำความเข้าใจชีวิตจากประสบการณ์จริงของบุคคลทั้ง 9 คน เรียนรู้ความคิด การปฏิบัติ และการเข้าถึงคุณค่าของชีวิต

โรคร้าย บทเรียนล้ำค่าจากหัวใจ

นิดดา หงษ์วิวัฒน์

โยคะเพื่อตัวเรา, ตัวเราเพื่อทุกสรรพสิ่ง, ทุกสรรพสิ่งคือเรา

ชวณัฏฐ์ ล้วนเส้ง

ชีวิตใหม่ที่เป็นสุขจาก ‘มะเร็ง’

พีรดา พีรศิลป์

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับ

ภาริอร วัชรศิริ

กำแพงทางความคิดชื่อ ‘โรคซึมเศร้า’

นันทวัฒน์ ชัยพรแก้ว

การเรียนรู้ครั้งใหม่ ที่อายุไม่ใช่อุปสรรค

สมชาย จงนรังสิน

บทเรียนจากบ้านเรียน

คฑา มหากายี

ความสุขของนักโฆษณา

จุรีพร ไทยดำรงค์

คำตอบของชีวิต จากงานอาสา

สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร