รับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) (ปิดรับแล้ว)

โครงการวัดบันดาลใจ

1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • จบปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Word Excel Powerpoint Presentation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน ลงพื้นเก็บข้อมูล เขียนรายงานสรุป
  • รักการเดินทาง
  • มีทักษะการทำงานเป็นทีม
  • รักการเรียนรู้ และการสื่อสาร
  • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

สนใจสอบถามหรือติดต่อส่งใบสมัคร

02-4904742

02-4904748 ต่อ 136