บ้านสถาบันอาศรมศิลป์ | Homeroom

สถานีโทรทัศน์ : Thai PBS รายการโฮมรูม | Homeroom
ตอน : บ้านสถาบันอาศรมศิลป์ 
ออกอากาศ : 6 มิ.ย. 57
สัมภาษณ์ : โอ๋ ภคชาติ เตชะอำนวยวิทย์