เด็กฝึกงาน : จากวิทยานิพนธ์สู่จันทบูรโมเดล | นิตยสารทรูปลูก

นิตยสาร : plook – ทรูปลูกปัญญา
ฉบับที่ 37 เดือนมกราคม 2557
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/29529-042154