แก่นแท้การศึกษา ในแบบฉบับโรงเรียนรุ่งอรุณ | Brandthink

ที่มา  : brandthink 
สัมภาษณ์ : 
รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ
เผยแพร่ :  14 พฤษภาคม 2561

"ท่ามกลางความวุ่นวายของการศึกษา ยังมีโรงเรียนเล็กๆ อย่าง ‘โรงเรียนรุ่งอรุณ’ ที่นอกจากจะไม่ได้สอนแค่บวก ลบ คูณ หาร แล้ว ยังเป็นโรงเรียนที่สอนทั้งนักเรียน สอนผู้ปกครอง และสอนครูไปพร้อมๆ กันอีกด้วย "

รศ.ประภาภัทร นิยม