เปิดโครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ”

นำโดยคุณพรรณราย พหลโยธิน ผู้อำนวยการโครงการ “พึ่งตน เพื่อชาติ” และได้รับเกียรติจาก รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เข้าร่วมแถลงข่าวเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณนา ต.หมูสี อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โครงการนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของครอบครัวอยู่วิทยา ที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ และเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

“กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือกลุ่มคนที่ตกงาน เดือดร้อน ได้ผลกระทบจากโควิด โดยเรามีหลักสูตรในการเรียนรู้ตลอด 3 เดือน โครงการนี้ไม่ได้ทำแค่การปลูกให้มีกินอย่างเดียว แต่มีความหมายมากกว่านั้นคือการกลับไปฟื้นฟูรากเหง้า ภูมิปัญญา วัฒนธรรมอันดีของคนไทย เราไม่ได้เริ่มจากศูนย์ แต่เป็นสิ่งทีเราละเลยไปให้หวนกลับมา” คุณพรรณราย พหลโยธิน

ซึ่งในโครงการนี้นอกจากจะฝึกอบรมและให้ความเรียนรู้แล้ว ทางโครงการได้ร่วมมือกับสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา เข้ามาติดตามผลของการพัฒนาผู้เข้าอบรมเพื่อขยายผลของการใช้ศาสตร์พระราชาให้กว้างไกลมากขึ้น

“งานของเราคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม พัฒนาด้านอาชีพ ด้านกาย ด้านจิตใจ อาศรมศิลป์ก็จะสนับสนุนในเชิงวิชาการ แต่ไม่ได้เป็นวิชาการแข็งๆ ต้องเป็นงานวิชาการที่สร้างแรงบันดาลใจ ที่จริงศาสตร์พระราชาเป็นสิ่งที่คนศรัทธามาก แต่ก็มีคำถาม และเป็นศาสตร์ที่ยังอยู่ในเฉพาะกลุ่มคน ศาสตร์นี้จะขยายได้อย่างรวดเร็วเพราะเป็นความต้องการพื้นฐาน คือ ทุกคนต้องกิน

เมื่อที่นี่ได้ริเริ่มเป็นแล็บแล้ว จึงต้องการถอดองค์ความรู้ที่จะทำให้ผู้อื่นนำไปใช้ได้ อีกทั้งกระบวนการสร้างคนจะเป็นการพิสูจน์ว่า ประเทศเราอยู่ได้อย่างเข็มแข็ง เป็น active citizen (พลเมืองตื่นรู้) เป็นตัวจริงที่ทำด้วยตนเองและเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างสิ้นเชิง มีความรู้สึกเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของสังคม” ร ศ.ประภาภัทร นิยม กล่าว

“ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนให้ระเบิดจากข้างในได้ ก็จะไม่มีทางสำเร็จ วิธีสำคัญคือสร้างตัวอย่างความสำเร็จให้ดูก่อน แล้วถอดเป็นวิชาการ และที่ศูนย์พรรณนาแห่งนี้ ก็สร้างขึ้นจากความรักความศรัทธาต่อพระเจ้าแผ่นดิน เป็นการทำงานก็เป็นแบบคนจน คือเจ้าของลงมือทำ ลงมาคลุกคลีกับคนที่ทำงาน ดูทุกอย่าง หินทุกก้อนผ่านสายตา ผ่านหัวใจมา เราก็คาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นที่พึ่งของคนที่เดือดร้อนได้” ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร กล่าวปิดท้าย

สนใจสมัครได้ที่นี่

• รอบที่หนึ่งเปิดรับสมัคร วันที่ 3-31 กรกฎาคม 2563
• ประกาศผลวันที่ 15 สิงหาคม 2563