ชุมชนบางบัวสะพานใหม่ 2 กับประสบการณ์การทำงานชุมชนครั้งแรกของนักศึกษาสถาปัตย์ ปีหนึ่ง ในฐานะสถาปัตยกรรมเป็นเครื่องมือทางสังคม

Project Livable Space of Bang Bua Sapan Mai
Location Bang bua sapan mai 2, Bangkok, Thailand
Semester/year 2 - 2016 / 1st year studio
Studio advisors Jirat Terdnueakao | Kantharat Kusump | Rachadaporn Kanitpun | Thanapat Arnmanee | Yingyong Poonnopatham

Livable Space of Bang Bua Sapan Mai 2

Bang Bua Sapan Mai 2 is the name of a tiny community in Bangkok. It is located on Lad Prao canal. Unconformity of numbers of resident and area leads to an intrusion of residence to the canal. Afterward, housing policy has been forced Bang Bua’s resident to move back to the riverbank then housing insecurity has been the major problem of the inhabitants.

Architecture as a Social Apparatus

It was the first experience of first year architectecture students of Arsomsilp Institute of Arts (ASIA) to survey and analyze this community to find “livable space” in their own way, for instance, elderly chat space, children playground, etc. Their process of learning was to communicate, listen and comprehend the locals. Finally, students realized what living space means and did architectural design to create well – being space (living + well space) for Bang Bua community.

Previous
Next

Learning from the community

Students practiced listening, communicating, problem solving and decision making skills and captured the key points from locals and context to utilize the information they got to create their concept design. The aim of this process was to give a chance to students to start interpreting information to architectural forms and objects.