ครุสติสถาน

ครุสติสถาน ตั้งอยู่เลขที่ 101/10-15 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ (ใกล้วัดบัวผัน) เป็นสถานที่สำหรับจัดอบรมสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อเป็นอาจาริยบูชาแด่หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
  • ใช้เป็นที่อบรมปฏิบัติธรรมแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • เพื่อใช้ในการจัดอบรมสัมมนาของสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่จัดให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • เพื่อเปิดให้เช่าสถานที่สำหรับการจัดอบรมสัมมนาของสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • เพื่อเอื้อเฟื้อสถาบันที่ดำเนินกิจการสาธารณะประโยชน์ได้ใช้จัดอบรมสัมมนาในราคาพิเศษ

อาจารย์ธีรพล นิยม เป็นผู้บริจาคที่ดินบ้านบางครุ ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 200 ตารางวา พร้อมสนับสนุนเงินทุนเบื้องต้นในการสร้างอาคารและสถานที่ เป็นจำนวนเงิน 15,500,000 บาท โดยมอบหมายให้สถาปนิกจากสถาบันอาศรมศิลป์เป็นผู้ออกแบบอาคารสถานที่ และดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 อาจารย์ธีรพล นิยม ขอมอบ “ครุสติสถาน” นี้ ให้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ เพื่อดำเนินการด้านบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป

กำหนดการปฏิบัติภาวนาที่ครุสติสถาน

รายละเอียดการเดินทางและติดต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม ครุสติสถาน