เรียนรู้โลกธรรมชาติ ฝึก HEAD- HANDS- HEART- ใน “เด็กเล็ก” ให้สมบูรณ์

เพราะการรู้จักตัวเอง (Self-Recognition) ในเด็กปฐมวัย บ่มเพาะได้ด้วยการฝึก Heart จิตใจ Hands ร่างกาย Head สมอง ผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยการเล่น • งานครัว • งานบ้าน • งานสวน • การคิดอ่านเขียน

พบกับเทคนิคและวิธีการหลากหลาย ที่จะช่วยให้แม่ครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก และพ่อแม่เป็นนักสร้างโอกาสและพื้นที่การเรียนรู้โดยไม่ตัดตอนจินตนาการ และทำให้เด็กๆมีความสุขในทุกๆ การเรียนรู้

ร่วมสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ และภาคีเครือข่าย สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website: ครูหัวใจใหม่
YouTube: ครูหัวใจใหม่

#12ปีอาศรมศิลป์
#ชีวิตคือการเรียนรู้