ยอดเงินบริจาค เงินคงเหลือ และรายนามผู้บริจาค กองทุน “ใจดีสู้ COVID”

สรุปยอดบริจาคกองทุนใจดีสู้COVID” . วันที่ 5 พค. จำนวน 2,081,393 บาท มีค่าใช้จ่ายข้าวสารอาหารแห้งสำหรับชุมชนที่เดือดร้อนในระยะแรก จำนวน 257,389 บาท คงเหลือเงินในกองทุน1,824,004 บาท โดยมีรายนามชื่อผู้บริจาค และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

รายชื่อผู้บริจาคสนับสนุนกองทุนใจดีสู้โควิด

ค่าใช้จ่ายระยะที่ 1

ในสถานการณ์​covid​ เราได้สอบถามสถานการณ์​กับเครือข่ายชุมชน​ที่เราร่วมงานด้วย​ พบข้อค้นพบที่น่าสนใจ…

ชุมชนที่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบยังแต่ยังไม่รุนแรงมาก​ แต่ชาวชุมชนที่อยู่ในภาคบริการได้รับผลกระทบอย่างหนัก​ ทั้งกลุ่มแรงงานในโรงแรม​ ร้านอาหาร​ ไปจนถึงคนขับแท็กซี่​ รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยแผงลอยต่างๆที่ขาดรายได้เพื่อการยังชีพอย่างรุนแรง…
ชุมชนภาคเกษตร​ และภาคประมง​ ได้รับผลกระทบแต่ยังมีฐานการผลิตรองรับที่ทำให้ยังพึ่ง​พาตนเองได้​ แต่สถานการณ์​การล็อคดาวน์ปิดตลาดต่างๆ​ ส่งผลให้ขาดสภาพคล่อง​ ต้องนำเงินเก็บ​มาใช้จ่าย​ และหากสถานการณ์​ดำเนินต่อไปอีกไม่เกิน2เดือน​ จะกลายเป็นความเดือดร้อนอย่างมากเช่นกัน…

เพื่อคลี่คลายสถาน​การณ์​ดังกล่าว​ เราจึงริเริ่มตั้งกองทุนขึ้น​ โดยการซื้อสินค้าข้าวสารอาหารแห้งจากชุมชนในเครือข่ายเราที่ขาดช่องทางจำหน่าย​ เช่น​ ​ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์​จากสระบุรี​ อาหารทะเลแห้งจากหาดเจ้าสำราญ ไข่เค็ม​จากตลิ่งชัน… เพื่อนำไปสนับสนุน​ให้กับกลุ่ม​ชุมชนที่มีความต้องการจำเป็น​ เพื่อมอบให้กลุ่มผู้ที่เดือดร้อนในชุมชน​ รวมถึงสนับสนุนการปรับตัวของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในระยะกลางและระยะยาวต่อไป

ในสถานการณ์​โควิด​ เราจะไม่ถูกขวิด...
เราจะเรียนรู้​และผ่านพ้นมันไปด้วยกัน​ อย่างมีสติ

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สมทบทุนซื้อข้าวสารอาหารแห้งจากชุมชนที่ประสบปัญหาไม่มีพื้นที่ขายสินค้า เพื่อบริจาคให้ชุมชนที่เดือดร้อน ขาดรายได้ในการดูแลครอบครัวและผู้สูงอายุ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จำนวน11 ชุมชนกว่า 800 ครัวเรือน รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

โดยสามารถสนับสนุน
-ข้าวสารอาหารแห้ง 500 บาท/ครัวเรือน
-กล่องอะคิลิคเพื่อป้องกันเชื้อสำหรับโรงพยาบาล 800 บาท/กล่อง
ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สถาบันอาศรมศิลป์ เลขบัญชี 235-078572-7

เงินบริจาคสามารถขอใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้