ด้านสถาปัตย์

ด้านสถาปัตย์


โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์

ชื่อโครงการ โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ เจ้าของโครงการ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่ตั้งโครงการ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 58 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 2,038 ตร.ม. (เฉพาะสถาบันอาศรมศิลป์) ปีที่แล้วเสร็จ พ.ศ.2552 งบประมาณ 15,000,000 บาท

บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี

BAAN LUANG RAJAMAITRI (HISTORIC INN) | Participatory Architecture for Changes การร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารเก่าเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาชุมชนประวัติศาสตร์

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สัปปายะสภาสถาน

สถาปัตยกรรมรัฐสภาที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของสังคมไทย เพื่อการฟื้น “ขวัญ” และจิตวิญญาณของคนในชาติ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง “รัฐ” และ “ประชาชน”
1 2