ด้านอื่นๆ

ด้านอื่นๆ


โครงการพื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะทางปัญญา

ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ของนักเรียนรู้ที่จะก่อตัวเป็นเครือข่ายต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยสนับสนุนให้คนในวัยทำงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการของการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าถึงสุขภาวะทางปัญ

วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ รู้ ตื่นและเบิกบาน

วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ: รู้ ตื่น และเบิกบาน สื่อกลางในการนำเสนอตัวอย่างการทำความดีจาก นักเรียน ครู พระ และผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ