ข่าวสารหลักสูตร

ข่าวสารหลักสูตร


กำหนดการนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารการสมัคร/ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือก/ กำหนดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์/ ประกาศผลสอบ / รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน และชำระเงิน/ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม จัดกิจกรรม “วัน ผสานสรรพศาสตร์” 25 สิงหาคม 2561 ณ สวนแสงอรุณ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

วันผสานสรรพศาสตร์ 25 สิงหาคม 2561 ณ สวนแสงอรุณ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ความเป็นมา สถาบันอาศรมศิลป์ เกิดจากการประสานประสบการณ์และความมุ่งมั่นของปราชญ์ ผู้รู้ นักการศึกษา สถาปนิกและนักวิชาการจากหลากหลายภาคส่วนที่ต้องการสร้างรุ่งอรุณแห่งการศึกษาใหม่ เป

กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

เสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561  8.00 – 12.15 น. ห้องประชุมอาคาร 3 สถาบันอาศรมศิลป์ หมายเหตุ ขอความร่วมมือให้นักศึกษาปฏิบัติตน ดังนี้แต่งกายสุภาพ (ไม่ใส่เสื้อยืด สายเดี่ยว  กระโปรงสั้น  กางเกงยีนส์ รัดรูปหรือบาง  รองเท้าแตะฯ) นำช้อน-ส้อม และกระบอกน้ำข

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม admin_se@arsomsilp.ac.th 02-4904748-54 ต่อ 113

หลักสูตรศึกษาศาสตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2561 (รอบที่2)

เปิดรับสมัคร (รอบที่2) ​ วันนี้ – 10 สิงหาคม 2561​ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (รอบที่2)​ 11 สิงหาคม 2561​ สอบคัดเลือก (รอบที่2)​ 14 สิงหาคม 2561​ ประกาศผลสอบ (รอบที่ 2)​ 15 สิงหาคม 2561​ รายงานตัวพร้อมลงทะเบียน​ 15-18 สิงหาคม 2561​

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2561 (รอบสุดท้าย)

รายละเอียดการรับสมัคร ผู้สมัครเข้าเรียนในสถาบันฯ ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังและรักในงานสถาปัตยกรรม การออกแบบ และศิลปะ ใส่ใจในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกหนังสือรวบรวมผลงานนักศึกษา การสัมภาษณ์ และความเรียงแสดงเจตจำนง (le

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี * มีอายุขณะขอกู้ เมื่อนับรวมระยะเวลาปลอดหนี้+ระยะเวลาผ่อนชำระ (รวม 15 ปี) ต้องไม่เกิน 60 ปี ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานแล
1 2