โครงการเด่น

Life is Learning

เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต | ‘คำตอบของชีวิตจากงานอาสา’ : สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร (ยีราฟ)

เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต Life is Learning Learning is Life คำตอบของชีวิตจากงานอาสา สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร เป็นผู้ก่อตั้ง Saturday School หรือ โรงเรียนวันเสาร์ กลุ่มคนทำงานจิตอาสาที่เชื่อว่าพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ต้องไม่อยู่แค่

เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต | ‘ความสุขของนักโฆษณา’ : จุรีพร ไทยดำรงค์

เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต Life is Learning Learning is Life ความสุขของนักโฆษณา จุรีพร ไทยดำรงค์ ไม่เกินเลย ถ้าเราจะบอกว่าคุณต้องเคยผ่านตาผลงานโฆษณาของผู้หญิงคนนี้มาแล้วมากกว่า 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย จูดี้-จุรีพร ไทยดำรงค์ คือ Chief Creative แห่งเอเจนซี่

ดูเพิ่มเติม