สถาบันอาศรมศิลป์ รับสมัครสถาปนิก (Junior Architect)

:::: ชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา ::::

สตูดิโออนุรักษ์ สถาบันอาศรมศิลป์ กำลังมองหาสมาชิก ที่สนใจทำงานด้านการออกแบบและอนุรักษ์สถาปัตยกรรม งานชุมชน และอยากมีส่วนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมาร่วมทีมกับพวกเรา
ในตำแหน่ง : สถาปนิก (Junior Architect) 1 ตำแหน่ง (งานประจำ)
คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม

  • เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ชอบอ่านและหาความรู้ ทำงานเป็นทีม มีความสนใจงานวิจัย วิชาการ ด้านการอนุรักษ์ชุมชนและการมีส่วนร่วม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีการสื่อสารประสานงานกับบุคคลทั้งภายใน ภายนอกทีมงาน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้ดี

  • ทำงานอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการตารางการทำงานได้ดี สามารถดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลากำหนด

  • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานออกแบบ มาแล้ว 1-2 ปี และสามารถเขียนเอกสาร / รายงานได้

ผลงานที่ต้องแนบมาเพื่อพิจารณา
  • Resume และ ประวัติการศึกษา
  • Portfolio ผลงาน
  • Certificate อื่นๆ (ถ้ามี)

ความสนใจ

  • มีความสนใจในด้านศาสตร์งานอนุรักษ์
  • มีความสนใจในการลงพื้นที่ทำงานกับชุมชน

ส่งประวัติและผลงานมาที่
[email protected]

ที่อยู่
สถาบันอาศรมศิลป์ 399 ซ.อนามัยงามเจริญ 25  ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081 3031308