รับสมัคร ธุรการฝ่ายต่างประเทศ (ปิดรับแล้ว)

ประจำสถาบันอาศรมศิลป์

1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ฟัง ได้ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติต่อชีวิตเชิงบวก ทำงานเป็นทีมได้ดี
  • มีทักษะการใช้ Microsoft office , Internet , เครื่องใช้สำนักงานได้ดี

เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์

สนใจสอบถามหรือติดต่อส่งใบสมัคร

[email protected]
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณโชติกา โทร.02-4904744-54 ต่อ 102 หรือ 086-3402900