รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีประจำโครงการ (ปิดรับแล้ว)

โครงการ วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับจังหวัด กรณีศึกษา จ.ระยองและ จ.ศรีสะเกษ

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีประจำโครงการ

เงินเดือน

ตามความสามารถและประสบการณ์

คุณสมบัติ

  • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป

สนใจติดต่อสอบถามและส่งใบสมัคร

สื่อที่เกี่ยวข้อง